skip to Main Content
Línia D’ajudes Per A Autònoms, La Reactivació Industrial, I Mesures Fiscals

Línia d’ajudes per a autònoms, la reactivació industrial, i mesures fiscals

NOVA LÍNIA D’AJUDES PER ALS AUTÒNOMS

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 3 de novembre, una línia d’ajuts que té per objectiu el manteniment de l’activitat del treball autònom i les microempreses. Aquesta té les següents característiques:

 • Dotació pressupostària de 20 milions d’euros.
 • Concurrència competitiva (tramitació telemàtica).
 • Dirigida a tots els sectors d’activitat.
 • Dirigida a tots els col·lectius d’autònoms (físics, societaris, mutualistes, cooperativistes…).
 • Compatible amb qualsevol altre ajut.
 • Condicions: baixada d’activitat mínima d’un 50%.
 • 3 trimestres IRPF 2020: 125€ o menys de base imposable.
 • Import de l’ajut de 2.000€.

A la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi ha disponible la informació bàsica sobre les característiques d’aquest ajut. Podeu consultar la informació aquí. També hi trobareu un apartat de preguntes freqüents.

 

AJUTS PER A LA REACTIVACIÓ INDUSTRIAL POST-COVID-19

El Govern posa en marxa una nova línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 amb un pressupost de més de 9 milions d’euros. El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA), engega aquesta nova línia de préstecs participatius per a empreses catalanes que s’hagin de desenvolupar un pla de viabilitat.

Aquesta línia té les característiques següents:

 • Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d’interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%.
 • Tipus d’interès variable: addicional fins a un màxim d’un 10% de l’EBITDA de la Societat.
  • EBITDA: resultat brut d’explotació de la Societat abans de deduir la càrrega financera, amortitzacions, depreciacions i l’impost de societats, i sense considerar els ingressos o despeses de caràcter extraordinari).
 • Amb garanties personals i/o immobiliàries.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Les variables específiques es determinaran en funció de les necessitats de l’empresa per tenir capacitat de continuïtat futura i ser econòmicament rendible, dins les característiques fixades prèviament.

 

MESURES URGENTS EN L’ÀMBIT DE L’IRPF

El Govern ha publicat el nou Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en matèria fiscal.

Un dels objectius és protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la COVID-19.

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals.

En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. És a dir, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.

Back To Top
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad