rosanes

NOTICIES >> Més mesures econòmiques

Més mesures econòmiques

 1. Segon tram de l’aval de l’ICO

El segon tram de la línia d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ja fa uns dies que està operatiu, i tindrà 20.000 milions d’euros. A continuació us detallem les condicions generals més rellevants:

Condicions generals

 • Adreçat apimes i autònomsque hagin vist afectada la seva activitat pel Covid-19.
 • Fins a unmàxim d’1,5 milions d’eurosen una o diverses operacions per pime/autònom. El préstec tindrà un 0,2% de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.
 • S’avalaran les operacions fins a 50 milions d’euros que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos.
 • S’avalaran les operacions de més de 50 milions d’euros a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions.
 • Les entitats es comprometen a mantenir, fins al 30 de setembre, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells les línies dels quals siguin avalades.
 • Els avals podran sol·licitar-sefins al 30 de setembrede 2020.
 • Els acreditats no poden figurar en situació de morositat a 31/12/2019 ni en procediment concursal posterior al 17/03/2020.
 • La cobertura de l’aval es fins al 80% dels préstecs i amb un període de fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència.
 • El finançament avals no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Recordeu que per a tramitar aquests préstecs us heu de dirigir a l’entitat financera que considereu.

Sobretot, eviteu les garanties personals i no accepteu productes contrapartida (com pòlisses d’assegurança o semblants).
 

 1. Pagament d’impostos

El Consell de Ministres va aprovar unapròrroga del pagament d’impostos per a pimes i autònoms. Això suposa:

 1. Ajornar el pagament trimestral d’impostos a aquelles empreses quefacturen menys de 600.000€.
 2. Les empreses tindran un mes per presentar les seves declaracions, i podran abonar l’IVA trimestralfins al 20 de maig.
 3. També tindranmés margeper pagar l’IRPF i l’impost de societats.

D’altra banda, el Govern espanyol està treballant per facilitar als autònoms la declaració per estimació directa, i permetre’ls renunciar al sistema de mòduls de manera temporal. Aquestes mesures es tractaran en les pròximes reunions del Consell de Ministres.

Amb el suport de: