rosanes

NOTICIES >> Mesures preventives al lloc de treball

Mesures preventives al lloc de treball

A partir d’avui, dimarts 14 d’abril, s’espera una tornada a l’activitat laboral per part de molts sectors que no s’han vist afectats pel RD 463/2020, de 14 de març.

És per això que us volem recordar un seguit de mesures preventives per tal de garantir la seguretat als llocs de treball.

Plans de prevenció

 • S’ha de contactar amb els serveis de prevenció de riscos laborals perquè revisin els plans de seguretat i salut laboral, i els adaptin als riscos actuals.
 • Tant les empreses com els treballadors heu de complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
 • Aturar aquelles activitats en les que no es pugui garantir la seguretat establerta pel protocol de prevenció de riscos laborals.

Trasllat al centre de treball

 • Utilitzar els mitjans particulars a la mesura del possible.
 • En cas d’agafar transport públic, evitar les massificacions i el contacte amb superfícies.
 • Es pot fer servir el mateix certificat auto responsable de desplaçament que va publicar el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Organització del treball

 • Les empreses heu d’identificar els processos essencials i valorar quina és la presència mínima indispensable per l’activitat normal de l’empresa.
 • Optar, sempre que es pugui, pel teletreball.
 • Compactar jornades per evitar desplaçaments innecessaris.
 • Afavorir mesures de flexibilitat (horaris d’entrada i sortida) i moderar la presència física (mínim 1,5 metres de distància o amb mesures de prevenció adequades).
 • Extremar precaucions en espais comuns:
  • Evitar ascensor
  • Ventilar espais
  • Neteja diària o a fi de torn

Altres mesures

 • Es recomana establir un protocol d’actuació en cas d’aparició dels símptomes durant la jornada laboral per part d’una persona treballadora.
 • Recordatoris continus de les mesures d’higiene personal al lloc de treball.

 
Us adjuntem el document que ha elaborat el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, on hi consten més recomanacions.

Amb el suport de: