rosanes

NOTICIES >> La nova Reforma Fiscal

La nova Reforma Fiscal

fjrigjwwe9r4NOTICIA_WEBCLASSIC_IDM:TEXTE

Des de l’Associació us informem de les modificacions de la Reforma Fiscal aprovades el passat mes de novembre. Les noves lleis són:

-       Llei 26/2014, de 27 de novembre, que modifica:

  • La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • El Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents.

-       Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats

-       Llei 28/2014, de 27 de novembre, que modifica:

  • La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA.
  • La Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació del Règim Economico-Fiscal de Canàries.
  • La Llei 38/1992, de 28 de desembre, dels Impostos Especials.
  • La Llei 16/2013, de 29 d’octubre, de mesures de fiscalitat mediambiental.

 

A continuació us adjuntem un document per a complementar la informació. I, per a qualsevol dubte preguem que consulteu amb el vostre gestor fiscal. 

Amb el suport de: